Bijeenkomst 9 maart 2024

Ruim zestig wethouders, raadsleden, bestuursleden en fractieondersteuners van lokale partijen uit de Achterhoek kwamen op 9 maart bij elkaar in Ulft. Op deze eerste Dag voor lokale partijen, mee georganiseerd door het Kennispunt, konden zij volop netwerken, van elkaar leren en spreken over thema’s die in de Achterhoek prioriteit moeten krijgen.

Patrick Moors, wethouder in Doetinchem, nam het initiatief voor de dag. ‘In de Achterhoek werk ik al met wethouders samen’, zegt hij. ‘Bijvoorbeeld om belangrijke punten op de agenda te krijgen in de Achterhoek Raad en in Den Haag. We zien dat raadsleden van landelijke partijen elkaar makkelijk vinden, en daarom investeren we in een ontmoeting.’

Achterhoekse lokale partijen willen meer samenwerken

Groepsfoto 9-3-2024
Groepsfoto 9-3-2024

Na het plenaire deel bood het Kennispunt een aantal trainingen aan, waaronder een debattraining en een workshop over het werven van nieuwe raadsleden. In de workshops werden tips gedeeld en plannen gesmeed om samen te werken.

Bekijk hier een item van regionale omroep Regio8 over de Achterhoekse Dag voor lokale partijen

Burgemeester Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Raad en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeente, benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van de lobby voor een gelijk speelveld voor lokale partijen. ‘Lokale partijen ontvangen op dit moment geen subsidie van de Rijksoverheid. Met de nieuwe Wet op de Politieke Partijen komt daar verandering in. Dat steunen we als VNG en daarin werken we samen met het Kennispunt en lokale partijen.’